İdari Yargı Hakimliği Kursu

İdari Yargı Hakimliği Kursu

  • Çağrı Merkezi
    444 33 07
  • Whatsapp
    (530) 304 98 98
  • Çözemediğiniz Sorular
    (530) 304 98 98

Kursun Tanımı

Akademi Dünyası Eğitim Merkezi  İdari Yargı Hakimlik  kursu: Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan adalet dağıtan kişi yargıç mesleğini icra eden kişilerdir.

Kursun Kazanımları

İdari Hakimlik Şartı: Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler İdarî Bilimler İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak

 İdari Hâkimlik Genel Şartları:

-Kamu haklarından yasaklı olmamak

-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

-Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet ihtilâs irtikâp rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak

-Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

Kursun İçeriği

İdari Hakimlik Dersleri:

Vergi hukuku Vergi usul hukuku Türk vergi sistemi İktisat Maliye

Adli Ve İdari Ortak Dersleri:

Anayasa hukuku İdare hukuku Medeni hukuk Borçlar hukuku (genel hükümler) Medeni usul hukuku İdari yargı

Kursun Programı

Haftanın 7 günü

Hafta İçi:  18:20 ve 21:40 arası

Hafta Sonu: Cumartesi :17:40-20:40 arası

Pazar: 12:00-16:40 arası Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için eğitim danışmanlarımızla irtibata geciniz. 

Akademik Takvim

 

 

Yorum Yapın

 
 

Çağrı Merkezi
444 33 07

Whatsapp
(530) 304 98 98

Çözemediğiniz Sorular
(530) 304 98 98

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Formu Doldurunuz

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.

 
 
 
 
 

Anlaşma Ortaklarımız