Adli Yargı Hakimliği Kursu

Adli Yargı Hakimliği Kursu

  • Çağrı Merkezi
    444 33 07
  • Whatsapp
    (530) 304 98 98
  • Çözemediğiniz Sorular
    (530) 304 98 98

Kursun Tanımı

Akademi Dünyası Eğitim Merkezi  Adli Yargı Hakimlik  kursu: Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan adalet dağıtan kişi yargıç mesleğini icra eden kişilerdir.

Adli Hakimlik Şartı: Hukuk fakültesinden mezun olma< veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak

Adli  Hâkimlik Genel Şartları:

-Kamu haklarından yasaklı olmamak

-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

-Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet ihtilâs irtikâp rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak

-Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

Kursun İçeriği

Adli Hakimlik Dersleri:

Borçlar hukuku (özel hükümler) Ticaret hukuku İcra iflas hukuku Medeni usul hukuku Ceza hukuku.

Adli Ve İdari Ortak Dersleri:

Anayasa hukuku İdare hukuku Medeni hukuk Borçlar hukuku (genel hükümler) Medeni usul hukuku İdari yargı

Kursun Programı

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için eğitim danışmanlarımızla irtibata geciniz. 

Yorum Yapın

 
 

Çağrı Merkezi
444 33 07

Whatsapp
(530) 304 98 98

Çözemediğiniz Sorular
(530) 304 98 98

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Formu Doldurunuz

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.

 
 
 
 
 

Anlaşma Ortaklarımız